Zbiór

Pełny zbiór miskanta olbrzymiego następuje w trzecim roku po założeniu plantacji. Optymalny termin zbioru to koniec lutego, marzec i kwiecień. Gdy młode łodygi wyrosną ponad ziemię, należy zaprzestać ścinania. O tej porze roku trzcina jest już całkowicie wysuszona- poniżej 20% wilgotności.

Miskanta można kosić praktycznie tym samym sprzętem, który używamy do koszenia kukurydzy. Wysokość ścięcia ponad ziemią – 10-15 cm. Tniemy w zależności od potrzeby i przeznaczenia. Najbardziej praktycznym zabiegiem jest cięcie na sieczkę, a długość cięcia wynosi 2-3 cm. Tak pociętą trzcinę możemy używać w stanie luźnym jako surowiec opałowy lub wykorzystać do produkcji brykietów.


Innym sposobem dokonywania zbioru jest ścinanie trzciny kosiarką rotacyjną z kondycjonerem i belowanie jej prasą o odpowiedniej mocy. Zbelowaną biomasę możemy przetwarzać dalej w zależności od potrzeby lub w całości użyć do spalania, np. w elektrociepłowniach. Ściętą trzcinę można składować w pryzmach, stertach lub pomieszczeniach zadaszonych.

Zasadne jest by tak składowana biomasa do następnego sezonu grzewczego została przetworzona w produkt: brykiet, pelet, sieczka – zyskujemy powierzchnię do kolejnego składowania i słoma nie ulega niepotrzebnemu nawilgoceniu.

Miskant olbrzymi dzięki twardym i wypełnionym masą łodygom jest rośliną odporną na wiatry i obfite opady śniegu. Nie ulega złamaniu lecz jedynie lekkiemu pochyleniu. Jest to bardzo ważny szczegół, który ma istotny wpływ na sprawny przebieg zbioru.

Należy jednak uczciwie powiedzieć, że raz na kilkanaście lat przy bardzo obfitych opadach mokrego, ciężkiego śniegu (jak np. 14 X 2009 r.) ulega złamaniu w połowie swej wysokości. Około 20% plantacji. Utrudnienie przy zbiorze polega jedynie na nieco wolniejszym koszeniu.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl