Zagrożenia w uprawie

Największe trudności miskant olbrzymi przeżywa w pierwszym roku istnienia plantacji.

 • Ogromne znaczenie ma wcześniejsze i właściwe przygotowanie pola pod uprawę.
 • Dobór właściwych sadzonek powinien odbywać się przez osobę kompetentną i posiadającą doświadczenie w uprawie miskanta.
 • W szczególności należy uwzględnić fakt, by nie bagatelizować wartości materiału sadzeniowego, który zakupujemy. Nie jest zalecane wysadzanie kłączy (sadzonek), które nie mają wykształconych min. 3 oczek, a już kategorycznie takich, które nie mają żadnych oczek. Poproszono mnie o dokonanie oceny plantacji o powierzchni 8 ha, na której braki wynosiły 25% powierzchni. Okazało się, iż materiał sadzeniowy nie spełniał kryteriów, był zbyt mały i w większości bez oczek.
  Podobną sytuację spotkałem u plantatora, który zakupił w jednym z krajów skandynawskich sadzonki na areał 6 ha, tj. ponad 60 tyś. sztuk. Niestety, wyrosło tylko około 25 arów. Korzenie były małe, przecinane, dzielone na kilka części i wyschnięte, gdyż najprawdopodobniej okres od wydobycia sadzonek z ziemi, wysortowanie, zapakowanie, transport na miejsce przeznaczenia oraz wysadzenie był dłuższy od 6 dni.

W obu przypadkach użyto niewłaściwej wręcz odpadowej sadzonki której jakość można potwierdzić nawet po dwóch latach od założenia plantacji


 • Zaszkodzić plantacji może długotrwała susza w początkowym okresie jej założenia. W naszych warunkach klimatycznych może się to zdarzyć raz na kilkanaście lat.

Przetrwanie pierwszej zimy jest trudne z kilku powodów:

 • młode karpy nie mają mocno rozbudowanego systemu korzeniowego, nie posiadają gęstej otuliny naczyń włoskowatych, jak np. karpy 2,3-letnie i starsze;
 • korzenie rosną praktycznie na tym samym poziomie, na którym zostały posadzone, bez większej możliwości zagłębiania się w glebę;
 • liście jednorocznej rośliny miskanta olbrzymiego są mniejsze i opadają później niż na plantacjach starszych – przełom stycznia- lutego, dlatego nie tworzą na ziemi „ściółki”, osłony ocieplającej, która chroni przed mrozem.

Do końca stycznia na plantacji jednorocznej opadło około 30% liści.


W tym czasie na plantacjach starszych opadły prawie wszystkie liście.Na plantacjach 2-letnich i starszych liście zaczynają opadać od października i do nastania zimy tworzą już gęste i grube poszycie, które przysypane śniegiem pełni rolę warstwy izolacyjnej.

W swojej wieloletniej praktyce w uprawie miskanta olbrzymiego nie spotkałem się z sytuacją, by przy posadzeniu sadzonek na odpowiedniej głębokości ubytki po pierwszej zimie były znaczne.

 • 3-5% ubytku plantacji ujawnia się po pierwszej zimie. Ma to związek z wieloma czynnikami: słaby materiał sadzeniowy, gryzonie, zbyt płytkie posadzenie sadzonek w ziemi, zbyt wysoki poziom wód gruntowych w okresie jesienno- wiosennym.  Sadzenie w ziemię o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych i trwale mokrych jest ryzykowne, ponieważ sadzonki nie rozrastają się prawidłowo, jest ich mniej, a przez to mniejszy przyrost biomasy. W skrajnych przypadkach mogą wygnić całkowicie lub częściowo.


Na zdjęciu powyżej kilkutygodniowa plantacja miskanta olbrzymiego z widocznymi ubytkami. Na części plantacji o długości ok. 40 m występuje zbyt duża agresja wód gruntowych.

 • Sadzenie w zbyt zimną ziemię jest również niekorzystne. Temperatura ziemi powinna wynosić 8-10oC i więcej.
 • Należy odrzucić sadzonki mocno okaleczone wskutek mechanicznego wydobywania ich z ziemi.
  Staranność w doborze odpowiednich środków ochrony ma swoje znaczenie. Jeżeli nie jesteśmy pewni środka, lepiej będzie, gdy uprawę z chwastów oczyścimy mechanicznie lub ręcznie.

Użycie niewłaściwego środka odchwaszczającego lub jego nieproporcjonalnie wysoka ilość w okresie wzrostu może spowodować częściowe uszkodzenie lub całkowite zniszczenie rośliny.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl