Nawożenie

Planując wiosenne sadzenie powinniśmy pomyśleć o nawożeniu dużo wcześniej.
Już jesienią należy przeprowadzić pogłębioną orkę z użyciem sporej dawki nawozów organicznych. Na glebach zakwaszonych wysiewamy wapno. Możemy również latem posiać poplon, np.seradelę i przeorać ją jesienią.

W pierwszym roku istnienia plantacji zapotrzebowanie w nawożenie jest niewielkie. W kolejnych latach uzupełnienie azotu, który wysiewamy w kwietniu lub maju wynosi 60-100kg.ha. Natomiast zapotrzebowanie w magnez, potas, fosfor, które wysiewamy wiosną - marzec, kwiecień lub jesienią przedstawia się następująco:

20-30 kg MgO/ha

100-160 kg K2O/ha

25-40 kg P2O5/ha

Niektórzy plantatorzy zaraz po zbiorach (wiosną) nawożą swoje plantacje gnojowicą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1:2.
W miarę możliwości możemy również nową plantację przed pierwszą zimą okryć obornikiem. Zabieg ten ma podwójne znaczenie, chroni przed mrozem i dostarcza naturalnych minerałów.

Po około 5-6 latach roślina sama pokrywa swoje zapotrzebowanie w nawożenie. Jest to jednak w dużej mierze uzależnione od rodzaju gleby.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w liściach miskanta olbrzymiego odkładają się związki fosforu i potasu. Po opadnięciu liście ulegają stopniowemu rozkładowi wzbogacając glebę o te pierwiastki.
Utrzymywanie w glebie niezbędnych składników pokarmowych nie tylko zwiększa plon masy zielonej, ale również korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego.

Dobrze rozrośnięte karpy z jednorocznej plantacji matecznej


W pierwszym roku istnienia plantacji wysiewam ok. 50% mniej azotu niż w latach późniejszych. Należy pamiętać, iż pobudzona większą dawką azotu roślina nie ulega w okresie jesiennym stopniowemu zasychaniu tylko dłużej zachowuje zieloność.
Przy pierwszych mocniejszych przymrozkach kępy mogą ulec częściowemu uszkodzeniu, stąd zasadność ograniczenia azotu.


Wegetacja miskanta olbrzymiego trwa od wiosny do pierwszych przymrozków.


Wolno rosnąca kępa miskanta olbrzymiego (sześcioletnia) w części przyziemnej może osiągać do 1,50m szerokości, w koronie do 2,50m szerokości, przy wysokości 3,30m.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl