Środki ochrony

Ważne jest, aby w pierwszym roku uprawy nie dopuścić do zachwaszczenia plantacji. Miskant olbrzymi wymaga ok. 2-letniej ochrony przed chwastami.
Po posadzeniu można zastosować oprysk Stomp.
Dostępne są (również w Internecie) publikacje dotyczące sposobów pielęgnacji. Każdy z plantatorów przez lata wypracował własne metody utrzymywania plantacji w należytej czystości, dlatego należy o nie pytać przy nabywaniu sadzonek. Ich wiedza wsparta doświadczeniem jest bardzo przydatna przy nowych nasadzeniach.

W drugim roku nakłady na zwalczanie chwastów są bardzo małe. Na wiosnę, kiedy miskant nie podjął jeszcze wegetacji, tzn. ponad ziemię nie wyrastają młode łodygi, a chwasty są już zielone plantację opryskuję ROUNDAPEM TURBO.
UWAGA! Czas, w którym można wykonać ten oprysk to 5-7 dni. W celu upewnienia się czy kłącza roślin nie podjęły wegetacji lub jak daleko jest ona zaawansowana, należy dokonać odkrycia korzeni, aby sprawdzić stopień wegetacji rośliny. Pod żadnym pozorem nie należy opryskiwać ROUNDAPEM plantacji, kiedy łodygi -nawet z rzadka- są zielone. Grozi to zniszczeniem całej uprawy!
W trzecim roku zabiegów pielęgnacyjnych praktycznie nie ma, gdyż system korzeniowy jest już mocno rozbudowany. Rozrośnięte kępy powodują zacienienie i zagłuszanie chwastów. Pojawiająca się w prześwitach kęp trawa nie jest w stanie zachwaścić uprawy.

Plantacja utrzymana w dobrej kulturze


Przykład uprawy zachwaszczonej

Przy odpowiedniej technice i środkach można usunąć chwasty z najbardziej nawet zachwaszczonej plantacji.

2 tygodnie po użyciu środka

6 tygodni po użyciu środka


Przykład młodej, 3- miesięcznej plantacji matecznej. Użycie właściwego środka na chwasty wschodzące i kiełkujące do 6-ciu dni od posadzenia sadzonek gwarantuje czystość plantacji na dłużej.


Plantacja miskanta olbrzymiego w pierwszym roku – przez cały okres wegetacji aż do pierwszych przymrozków utrzymana w idealnej czystości.


Jest odporny na większość patogenów roślinnych, co w znacznym stopniu obniża koszty utrzymania plantacji, gdyż nie ponosimy nakładów w walce z chorobami czy szkodnikami.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl