Wykorzystanie

Ze względu na zawartość dużej ilości celulozy miskant olbrzymi bywa wykorzystywany w przemyśle papierniczym. Jest doskonałym materiałem energetycznym dla hut i elektrociepłowni. W budownictwie służy jako materiał izolacyjny i akustyczny, do produkcji płyt wiórowych, profili okiennych, blatów meblowych, tynków szlachetnych, itp.

Używa się go w gospodarstwach domowych głównie jako materiał opałowy (najszersze zastosowanie) w postaci luźnej sieczki 2-3 cm lub brykietów czy pelletu. Około 0,80 ha miskanta olbrzymiego to opał na rok dla jednej rodziny.
Z 1 ha miskanta olbrzymiego można uzyskać około 7000- 8000 l oleju opałowego przy zbiorze ok. 19t/ha.

Ma zastosowanie jako ściółka pod krzewy i dla zwierząt oraz do produkcji elementów dekoracyjnych czy zabawek. Można go sadzić w ogrodach jako roślinę ozdobną. Służby leśne sadzą tę roślinę wykorzystując jako ostoję dla dzikiej zwierzyny.

Ze względu na mocno rozwinięty i zwarty system korzeniowy może być pomocny jako zabezpieczenie przeciwerozyjne, zwłaszcza na terenach pochyłych. Celem poprawienia warunków środowiskowych bywa uprawiany na terenach zdegradowanych przemysłowo.

Miskant olbrzymi posiada zdolność oczyszczania gleby pobierając z niej pierwiastki metali ciężkich. Również redukuje i kumuluje w sobie metale ciężkie z atmosfery: ołów, kadm, nikiel są gromadzone w częściach podziemnych; arsen, miedź, cynk w częściach nadziemnych.. Wykorzystując tę zaletę utrwala się praktyka zakładania plantacji miskanta olbrzymiego w okolicach miejskich czy gminnych ujęć wody pitnej dla ludności. Uczestnicząc w „Dniach Otwartych Miskanta Olbrzymiego” w kilku krajach europejskich miałem możliwość zaobserwowania kilkanaście takich plantacji. Dodatkowo po zbiorach zebraną biomasę wykorzystuje się na cele opałowe.

Plantacje miskanta olbrzymiego przy ujęciach wody pitnej dla ludności


Brykiet z miskanta jest twardy i zwarty. Nie rozwarstwia się nawet po rocznym okresie składowania. Pali się długo, szybko uzyskując zadaną na piecu temperaturę. Potwierdza wysoką kaloryczność materiału, z którego został wyprodukowany, ok. 17 MJ/kg.

brykiet z miskanta olbrzymiego


Wykorzystanie miskanta olbrzymiego do upiększania krajobrazu – doskonale komponuje się z innymi krzewami i kwiatami tworząc niepowtarzalny widok.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl