Sortowanie

Sortowanie kłączy miskanta powinno odbywać się bezpośrednio lub kilka dni przed wysadzeniem. Właściwie przeprowadzony podział karp ma duże znaczenie w późniejszym wzrastaniu roślin i ich rozmnażaniu się.

Za najkorzystniejsze przyjęto uważać i używać sadzonki, których długość wynosi ok. 8-10cm i więcej, a liczba odrostów- to minimum trzy. Niektóre z kłączy posiadają nawet po kilkanaście odrostów (oczek). Najmniejsza sadzonka nie powinna być mniejsza niż 5cm. Do oceny jej wielkości odnosi się tzw. „zasada małego palca”, tj. sadzonka nie powinna być mniejsza od małego palca u ręki.

Sadzonki do sortowania mogą być wydobywane z ziemi mechanicznie lub ręcznie


Jednym z pierwszych profesjonalnych urządzeń do kopania był kombajn ziemniaczany z zamontowaną z przodu przystawką tnącą poruszaną oddzielnym silnikiem. Używa się również glebogryzarki, kultywatora, brony aktywnej czy kopaczki do ziemniaków (w przypadku plantacji młodej). Przy niedużej ilości nasadzeń można wykopywać karpy przy pomocy szpadla. Niezależnie od sposobu pozyskiwania karp zachodzi konieczność ręcznego sortowania kłączy.

Wykopywanie ręczne posiada tę zaletę, że sadzonki są większe, gdyż nie zostały rozdrobnione przez urządzenia tnące i jest mniej ubytku. Najwięcej sadzonki można uzyskać z 4-5-6-letniej plantacji.


Na zdjęciu poniżej widoczny jest ciemny fragment 3-letniego systemu korzeniowego. Jest to sadzonka, z której wyrosła karpa. Ta sadzonka obumiera jako pierwsza.


Na konkretnym przykładzie widzimy sadzonki użyte do nasadzeń, które jeszcze tego samego roku po wyrośnięciu z nich nowych odrostów ulegają wysuszeniu i stopniowej biodegradacji.


Ilość odrostów- łodyg wyrośniętej kępy miskanta może odpowiadać ilości sadzonek z zastrzeżeniem, że nie każda będzie I gatunku


W karpie wyrośniętej z dobrej sadzonki w pierwszym sezonie wegetacyjnym jest już kilka sadzonek, z których w kolejnym roku wyrośnie następnych kilka – z każdej. Ich ilość nie jest regularna.


Sortowanie sadzonek miskanta powinno odbywać się w miejscu zadaszonym i zacienionym z możliwością zwilżania.

Jeżeli sortowanie musimy wykonywać bezpośrednio na plantacji, należy pamiętać by cały urobek przykryć materiałem, który nie przepuszcza promieni słonecznych i zapewnia chłód

Uzyskaną sadzonkę należy jak najszybciej wysadzić lub odwieźć np. do hali, jeżeli musi być przez krótki czas składowana a po zwilżeniu wysadzić.

Marian Pokrywka

Majdan Sieniawski
tel. 665 485 560
email: mrol12a@wp.pl